Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси
Вибрациите са най - важния  показател за механичната цялост на въртящите се механизми. Така, както биенето на сърцето при хората, вибрациите при въртящите се механизми до голяма степен са показател за  изправността на механизмите. За успешно диагностициране и отстраняване на неизправностите във въртящите се механизми е необходимо специалиста по вибродиагностика да събира точни данни, да е наясно с устройството на механизма и да може точно да тълкува типичните  неизправностите.
Видове неизправности и повреди индентифицирани чрез методите на вибродиагностиката:
  • Дебаланс
  • Разцентровка
  • Резонанси
  • Механични разхлабвания
  • Аеро- и хидро-динамични смущения
  • Механични задирания
  • Неизправности и повреди при:
               - търкалящи лагери
               - плъзгащи лагери
               - зъбни предавки
               - ремъчни предавки
               - електродвигатели
ВИБРОДИАГНОСТИКА
PROGRAMTEH
Last changes: May, 2020
PROGRAMTEH ©