Баланситане на място в собствени лагери
Икономия за сметка на разходите за демонтаж и транспорт. Възможност за частично компенсиране на грешки в центровката и вибрации предизвикани от хлабини. Балансиране на всички видове ротационни машини от вентилатори с мощност 1kW до турбоагрегати 200MW.
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси
БАЛАНСИРАНЕ
PROGRAMTEH
Last changes: May, 2020
PROGRAMTEH ©